សូមអញ្ជើញមករីករាយ និងពិសាឌីមសាំរសជាតិថ្មីពិសេសនៅភោជនីយដ្ឋានឈ្នះពានរង្វាន់ចិន Hall of Golden Chimes របស់យើង។
អ្វីដែលថ្មី ហើយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តនោះ រួមមាន នំប៉ាវស្នូលសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំជាមួយផ្ទី នំត្រាវចៀន ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រចម្រុះជាមួយបាយស្រួយ និងនំបាយដំណើបរាងផ្លែសារី។ ចំណែកម្ហូបបែបក្លាស៊ីកដែលលោកអ្នកគួរសាកល្បងផងដែរ មានដូចជា ហាកាវបង្គា សៀវម៉ៃសាច់ជ្រូកចំហុយ និងពងក្តាម សាច់ជ្រូកសាស៊ីវ និងទាខ្វៃ និងនំក្ងានស្រួយស្នូលស្លឹកតើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចកម៉្មង់បន្ថែម ដូចជា ទាប៉េកាំងខ្វៃ សៀវម៉ៃសាច់ប៉ាវហ៊ឺ និងនំពងទាដុតជាមួយសម្បុកត្រចៀកកាំ ។ល។
តម្លៃនៅរក្សា $21 ដដែលសម្រាប់ម្នាក់ $10.50 សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ។ មានបម្រើជូនពីម៉ោង 10:30 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ។ សូមណែនាំឲ្យកក់ទុកមុនតាមរយៈ 015 402 345 ឬ​ dining@nagaworld.com ។