ប៊ុហ្វេឌីមសាំពិសេសនៅភោជនីយដ្ឋានចិន Hall of Golden Chimes សម្រាប់គ្រប់គ្នា!
មុខម្ហូបបន្ថែមថ្មីក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ រួមមាន សាច់ជ្រូកបំពងស្រួយ គាវត្រាវ នំសាច់សាស៊ីវដុត ចាយ៉បង្គាឆា បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ និងមីស្រួយជាមួយគ្រឿងសមុទ្រ!

ម្ហូបណែនាំដោយមេចុងភៅ និងម្ហូបចិនកាតាំង ដូចជា គាវបង្គាពិសេស សៀវម៉ៃសាច់ជ្រូកជាមួយពងក្តាមចំហុយ ទាខ្វៃ សាច់ខ្វៃចម្រុះ និងនំរូបក្ងានរសជាតិស្លឹកតើយ នៅតែមានបម្រើជូនដូចមុនដដែល។

យើងក៏មានម្ហូបបន្ថែមជាច្រើនមុខទៀតផងដែរ ដូចជា ទាប៉េកាំងបំពងស្រួយជាមួយនំភែនខេកចិន ក្ងានខ្វៃជាមួយផ្សិតប្រឡាក់គ្រឿង គាវកូនប៉ាវហ៊ឺចំហុយ និងនំដុតជាមួយសម្បុកត្រចៀកកាំ។

តម្លៃ $29 សម្រាប់មនុស្សធំ $14.50 សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ។
បម្រើជូនពីម៉ោង 10:30 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ។ សូមណែនាំឲ្យទុកមុនតាមរយៈ 015 402 345 ឬ dining@nagaworld.com ។

កក់ទុកមុន