រសជាតិម្ហូបថ្មីប្លែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលមិនធ្លាប់បានភ្លក្ស គឺត្រីប្រឡាក់បែបញ៉នញ៉ាប្រឡាក់ជាមួយម្ទេស ជីក្រអូប និងគ្រឿងទេសគុណភាពខ្ពស់ ហើយប្រសិនបើទទួលទានជាមួយបាយចំហុយក្តៅៗ គឺកាន់តែឆ្ងាញ់។ អ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យ គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចក្រេបស្រាក្រឡុកបញ្ចុះតម្លៃ 50% ផងដែរ!

បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ 10 យប់