រីករាយជាមួយបទពិសោធន៍នៃការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅ ណាហ្គាវើល! ក្លឹប Rewards ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការសន្សំពិន្ទុរាល់ពេលដែលលោកអ្នកស្នាក់នៅ ឬមកកម្សាន្តជាមួយយើងខ្ញុំ។

ប្រើពិន្ទុដែលលោកអ្នកសន្សំសម្រាប់ប្តូរយកការផ្តល់ជូនដូចជា ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ការបន្ថែមសេវាកម្ម ការកម្សាន្ត ការផ្តល់ជូនពិសេសនៅកាស៊ីណូ ការប្រកួត ។ល។ អ្នករាល់គ្នាអាច ចុះឈ្មោះបាន នៅថ្ងៃនេះ សូមបំពេញបែបបទ ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់អ្នកតំណាង Reward ដោយផ្ទាល់

ស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ ដូចខាងក្រោម ៖

Reserve_Flyer_EN_out-01

អត្ថប្រយោជន៍ និងលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ នឹងត្រូវកែសម្រួលជារៀងរាល់ 6 ខែម្តង និងកែប្រែជាទៀងទាត់ ។Enquire at Rewards Counter for more details.

INFINITY 24 Hour HotLine: Naga1: +855 15 661 119Naga2: +855 15 575 222
Email rewards@nagaworld.com
Wechat Naga1: naga112233Naga2: nagaworld_gerc
Reserve +855 2322 8822
Email rewards@nagaworld.com

Rewards-Website-Detail-E