រីករាយតាមចិត្ត…អាហារថ្ងៃត្រង់ចុងសប្តាហ៍បែបបារាំង និងអ៊ីតាលី បម្រើជូននៅភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet និង Bistro Romano!
យើងមានអាហារប្រណីតពិសេស ដូចជា អយស្ទ័រស្រស់ បង្កង ស្មងជើងចៀម សាច់ហ៊ែម សាច់គោចំណិតស្តើង ត្រីសាលម៉ុន ឈីស នំប៉័ងដុត ប៉ាស់ស្តា និងអាហារជាច្រើនទៀត។
បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល
$25 សម្រាប់មនុស្សធំម្នាក់ $12 សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំ
*១៥$ ស្រាប្រូសេកូឥតកំណត់សម្រាប់ម្នាក់

កក់ទុកមុន