ភ្លក្សម្ហូបរសជាតិដើមបែបឥណ្ឌូចិននៅភោជនីយដ្ឋាន Indochine ដែលមានត្រីទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងបង្អែមសណ្តែកខ្មៅជាមួយសាគូលាយខ្ទិះដូង តម្លៃ KHR 11,600 ប៉ុណ្ណោះ។

រៀងរាល់ថ្ងៃ 11 ព្រឹក – 11 យប់